fbpx

Zašto verovati ITEMS People HR softveru?
Naš softver za ljudske resurse je baziran na višegodišnjem iskustvu i hiljadama sati programiranja, testiranja i unapređivanja sistema za regrutaciju, selekciju, promociju, upravljanje zadacima i trening. U našem timu postoji stalna želja da se naš proizvod unapređuje, prati savremene trendove i približava idealnom. U tome nam pomažu i naši klijenti od kojih dobijamo puno korisnih povratnih informacija koje nam predstavljaju smernice daljeg razvoja. ITEMS People HR softver je razvijen u okviru kompanija ITems i ITO.  ITems  čini tim raznovrsnih stručnjaka, od vrhunskih programera, preko UX dizajnera i statističara, do psihologa sa dugogodišnjim iskustvom u odabiru, proceni i obuci zaposlenih. ITems tim dodatno podržava i njegovo partnerstvo sa ITO – Individuum Team Organisation, međunarodnom kompanijom koja se bavi dijagnostikom, selekcijom i razvojem pojedinaca, timova i organizacija sa sedištem u Beču i sa kancelarijama u preko deset zemalja. Kroz ovu saradnju, osim razvoja softvera, ITems je u mogućnosti da pruži svoju potpunu podršku u uspostavljanju IT sistema u oblasti ljudskih resursa kroz sinergiju softvera i psiholoških alata.
Kada je pravo vreme da počnete koristiti Sistem za praćenje kandidata?
O sistemu za praćenje kandidata

Sistem za praćenje kandidata (SPK) je softver koji pruža alate za regrutaciju i selekciju kandidata u kompanijama. Najvažnija funkcija ovih sistema je prikupljanje i sortiranje pristiglih prijava po zadatim kriterijumima.

SPK pomaže osobama koje su angažovane u procesu regrutacije da prijave svih kandidata čuvaju na jednom mestu, da mogu pratiti eventualne prethodne prijave kandidata i lako upravljaju procesima regrutacije na više oglasa istovremeno. Pored toga HR služba, zajedno sa drugim odeljenjima, može definisati različite kriterijume za različita pozicije u okviru kompanije i definisati različite kompetencijske modele i selekcione korake kroz koje kandidati prolaze.

Većina velikih kompanija koristiti neki SPK sistem. Istraživanje Jobscan-a je pokazalo da 98% Fortune 500 kompanija koriste neki SPK, dok Kelly OCG istraživanje predviđa da 66% velikih i 35% malih kompanija koriste neki sistem za regrutaciju i selekciju kandidata.

Ukoliko aplicirate online za neki posao, aplicirate u kompaniju koja koristi neki oblik SPK sistema.

Na primer, moguće je postaviti da se u okviru intervjua procenjuju sledeće kompetencije:

Veštine komunikacije

Međuljudske veštine

Analitičke veština

I za svaku od ovih kompetencija postaviti minimalni prag koji kandidat mora ili treba ispuniti kako bi prošao u naredni selekcioni korak. U oba ova slučaja cilj je da se kreira idealan profil traženog kandidata, i onda da se pronađu oni kandidati koji imaju  najveće poklapanje sa ovim idealnim profilom.

ITEMS People je softver koji u sebi sadrži nekoliko besplatnih testova opštih intelektualnih sposobnosti, ličnosti i interesovanja. Dodatno ITEMS People se može povezati sa drugim kompanijama koje imaju vlastita test rešenja (npr. MindOne) i onda se mogu zadavati testovi koji postoje u bazama ovih specijalizovanih kompanija za testiranje.

Naš SPK omogućava i pretragu kandidata koji su ranije prošli selekcioni proces na osnovu postavljenih tagova. To omogućava rekruterima da kandidate koji nisu odgovarali određenoj poziciji, mogu lako pronaći i kontaktirati za pozicije koje više odgovaraju njihovim profilima i kvalifikacijama.

We use cookies from third party services to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking Privacy Preferences