fbpx

Transparentnost

Transparentnost

ITEMS People HRIS omogućava zaposlenim da imaju vlastiti kompanijski profil koji mogu uređivati, kao i videti osnovne informacije o sebi.

Fleksibilnost

Fleksibilnost

Naš HRIS je modularnog tipa i omogućava kompaniji da koristi samo one funkcionalnosti koje su joj potrebne. Svesni da u svakoj kompaniji postoje drugačiji HR procesi, ITEMS People je kreiran tako da se može prilagoditi ovim specifičnostima.

Poštovanje GDPR regulative

ITems je nominovao osobu za zaštitu ličnih podataka (Data Protection Officer) koja je zadužena za praćenje usklađenosti HRIS ITEMS People sa lokalnom i Opštom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation – GDPR). Svi lični podaci kandidata se čuvaju na serverima u Nemačkoj i Finskoj koji poseduju ISO 27001 sertifikate koji dokazuje da postoji odgovarajući sistem bezbednosti.

Veliki broj integrisanih testova i upitnika

HRIS ITEMS People omogućava zadavanje testove i upitnika kandidatima u procesu selekcije i zaposlenima. ITEMS People nudi različite upitnike u svojim paketima, kao što su Test opštih sposobnosti, Test ličnosti, Test profesionalnih interesovanja, Test poznavanja Interneta, Excel test, Test engleskog jezika. Ukoliko kompanija poseduje vlastite testove moguće je iste integrisati u sistem.

Lako dodeljivanje zadataka

Lako dodeljivanje zadataka

Kreiranjem projektnog tima ITEMS People omogućava jednostavno zadavanje i praćenje ispunjenosti dodeljenih zadataka pojedincima i timovima u okviru kompanije.

Efikasno uvođenje primljenih kandidata u kompaniju

HRIS ITEMS People ima razvijen sistem za prijem novih zaposlenih u kompaniji (onboarding). Novi zaposleni će prijemom u organizaciji dobiti svoj nalog koji omogućava uređivanje vlastitog profila, kao i prijem osnovnih informacija i dokumenata o kompaniji.

Napredna analiza

Sveobuhvatan software za ljudske resurse ITEMS People pruža HR timu sofisticiran sistem za kreiranje šire slike o kandidatima i zaposlenima u organizaciji. HR tim može, koristeći napredne prilagođene analize, da kvalitetnije upozna kandidate i razume potrebe zaposlenih.

Prilagodljivi selekcioni koraci

ITEMS People svaku selekciju posmatra kao niz koraka kroz koje kandidati prolaze. U okviru svakog oglasa moguće je definisati posebne selekcione korake, kao što su Pregledanje biografije, Telefonski intervju, Intervju, Testiranje, Kreiranje ponude i druge. Na svakom koraku je moguće uključiti različite procenjivače i definisati sistem za ocenjivanje kandidata.

Jedinstvena cloud baza

Prijave svih kandidata i istoriju njihovih prethodnih selekcija, zajedno sa odlukama i svim zapažanjima su sačuvana na jednom mestu. Takođe i sve informacije o zaposlenim, promene pozicija i ocene sa godišnjih procena od sada će biti na istom mestu i lako dostupne.

Intuitivno korišćenje

„Mi znamo naše klijente“ je krilatica naše kompanije. I zaista naše 10+ godina
iskustva u radu timovima iz oblasti ljudskih resursa daje nam za pravo da možemo reći da znamo ko su nam korisnici i da se uvek trudimo da naša rešenja kreiramo u skladu sa njihovim očekivanjima i potrebama.

Integrisan e-mail sistem

Aplikacija ima u sebi integrisan sistem za slanje mejlova kako internim (u okviru kompanije), tako i eksternim (van kompanije) korisnicima. Ovaj sistem omogućava jednostavnu komunikaciju i korišćenje iste komunikacione platforme za sve uključene u HR procese.

Multijezičnost

ITEMS People HRIS podržava multijezičko korišćenje platforme, koje je posebno važna multinacionalnim kompanijama. U praksi to znači da ćete vašim korisnicima (kandidatima i zaposlenima) moći da šaljete informacije i upitnike na njihovim lokalnim jezicima.

Prilagodljiv model kompetencija

ITEMS People nudi Standardni model kompetencija dostupan svim korisnicima našeg HRIS aplikacije. Kompanije koje poseduju vlastiti model kompetencija mogu da definišu svoj model.

null
ITEMS People vam može pomoći da izaberete osobu koja najviše odgovara idealnom profilu
We use cookies from third party services to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking Privacy Preferences